Light Channel TV2

Magunkról

Amit megismertünk, és igaznak, jónak találtunk, azt szeretnénk megosztani. Ami értékké vált számunkra, ami örömet szerzett nekünk, amit örök érvényű útmutatásnak ismertünk fel gyorsan változó világunkban – szeretnénk továbbadni.

Jelen korunkra különösképpen jellemző a zűrzavar az élet minden területén. Főképpen ezekre utalunk: önismeret, családi viszonyok, emberi kapcsolatok, jövőkép, gazdasági és politikai helyzet, természeti környezetünk veszélyeztetettsége.  Ezzel egyidejűleg szédítő mennyiségű információ szakad ránk a technika gyors fejlődése folytán. Mindez teljesen felborítja a korábbi életritmust. Ennélfogva a remény és magabiztosság, a kétségbeesés és elhagyatottság érzésének időszakai váltogatják egymást életünkben.  Pedig mindannyian arra vágynánk, hogy zavartalan boldogságban élhessünk.  Lehetséges ez egyáltalán? Mi szükséges hozzá?

Az 1500 év folyamán keletkezett, 66 könyvből álló bibliai iratgyűjtemény Isten emberi nyelven közvetített kinyilatkoztatásának vallja magát. Akár szóba áll valaki első hallásra ezzel az állítással, akár nem, mindenképpen érdemes ismerkedni e különleges, ősi dokumentum tartalmával. Mit mond például ilyen alapkérdésekről: miért vagyunk boldogtalanok, miért nem találunk rá a boldogság titkára és útjára, egyáltalán kicsoda az ember, mi a helye és szerepe az univerzumban, mi a halál és miért a halál, honnét jött, hová tart az emberiség, van-e remény az egyes ember és az emberiség számára egyrészt a mindennapok harcaiban, másrészt a jövő távlatait illetően?

Számtalan ilyen és ehhez hasonló kérdés merül fel bennünk. Ezeknek vagy hátat fordít az ember, és szórakozással tölti ki a lelke mélyén ott maradt lelkiismereti és szellemi űrt, vagy szembenéz velük, és addig kutat, míg megnyugtató választ nem talál.  Fontos, hogy józanok és éberek legyünk keresésünk során, mert a kínálkozó válaszok megtévesztőek is lehetnek.

A Biblia 66 irata – műfaji és nyelvi változatossága mellett – meglepően egységes tartalmát, gondolatrendszerét illetően. Műsoraink – amelyek a Biblia eszmei tartalmát igyekszenek feltárni, ismertté tenni – hasonlóképpen egységesek és ugyanakkor változatosak. Egy hasonlat szerint a tiszta, friss reggeli levegőhöz hasonló szellemiség árad a Bibliából.

Kívánjuk, hogy nézőink ezt a tiszta, friss levegőt érezzék, élvezzék műsorainkat hallgatva!